«Πρόσκληση για επίσκεψη και συνάντηση στην Πάτρα με το Σωματείο και τους Φορείς της πόλη μας για την υλοποίηση των εξαγγελιών σας για την κτιριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας».

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τη συνάντηση του Σωματείου μας μαζί σας στο Υπουργείο Υγείας στις 3/11/22 για το οξυμένο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο μας, και το οποίο σάς αναλύσαμε διεξοδικά στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 113/24-10-22 Υπόμνημα που σας αποστείλαμε , θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη δέσμευσή σας για κάθοδο στην πόλη μας και συνάντηση με το Σωματείο μας και τους Φορείς της πόλης όπου και θα μας ενημερώσετε για τις μελέτες, τα χρονοδιαγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση ενός έργου που θα δώσει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του Νοσοκομείου μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Επειδή πλέον έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη συνάντηση μας και όπως μας διαβεβαιώσατε ότι ενστερνίζεστε πλήρως την αναγκαιότητα πραγματοποίησης του έργου αυτού, αναμένουμε να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με σκοπό να δρομολογηθούν οι δέουσες ενέργειες για την έναρξη υλοποίησής του.