Ο Σύλλογός μας στηρίζοντας των δίκαιο αγώνα του ΠΕΣΥΘ καλεί όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην Παράσταση Διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ κηρύσσοντας 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας την Παρασκευή 31 Μαρτίου. Το θέατρο είναι τέχνη κι η τέχνη είναι παιδεία και πολιτισμός συνάμα. Μην τα στερούμε από τα παιδιά μας. Ίδια δικαιώματα για το σύνολο των εκπαιδευτικών.