Το ντόμινο φυγής που χαρακτήρισε τον ξενοδοχειακό κλάδο την διετία της πανδημίας με πολλούς από τους εργαζόμενους να φεύγουν από τον χώρο, βρίσκοντας άλλα επαγγέλματα, προκειμένου να βιοποριστούν, δεν θα καλυφθεί ούτε και αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα που έγινε.

Η έρευνα αυτή σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας έγινε μεταξύ 29 ξενοδοχείων και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι ο μέσος όρος των κενών θέσεων εργασίας είναι κοντά στο 20%, με τις ελλείψεις σε προσωπικό να είναι ακόμα μεγαλύτερες σε κάποιες ειδικότητες.

Οι ειδικότητες αυτές αφορούν καίριες θέσεις σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα όπως οι καμαριέρες, που φτάνουν σε επίπεδο 42%, ενώ στο ίδιο ποσοστό κυμαίνονται οι ελλείψεις και στις θέσεις πλυντηρίου.

Στην ειδικότητα σερβιτόρου, βοηθού σερβιτόρου και barista οι ελλείψεις προσωπικού κυμαίνονται στο 17%-20% και φτάνουν μέχρι 50% στην ειδικότητα του sommelier (εξειδικευμένος επαγγελματίας στον τομέα του κρασιού).

Στις ειδικότητες κουζίνας (μάγειρας Α, Β, Γ και λαντζέρης), οι ελλείψεις ξεκινούν από 12% φτάνουν στο 50% (βοηθού ζαχαροπλάστη), ενώ στις λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες (τεχνικής υποστήριξης, αποθηκάριου και κηπουρού), οι ελλείψεις προσωπικού φτάνουν το 28%. Επίσης στις υπηρεσίες spa οι ελλείψεις προσωπικού στη Δυτική Ελλάδα ανέρχονται στο 36%.

Ελλείψεις υπάρχουν σε ειδικότητες πωλήσεων (18%) και μάρκετινγκ (35%), σε Front Office (13%) και στην ειδικότητα του concierge (άτομο που ασχολείται αποκλειστικά με έναν πελάτη). Αντίθετα σε διευθυντές, σε υπάλληλους πληροφορικής και οικονομικών υπηρεσιών τα ξενοδοχεία της Δυτικής Ελλάδας δεν έχουν αυτή τη στιγμή κενές θέσεις.