Σε απάντηση των από 7/3/2023 και 10/3/2023 δημοσιευμάτων της εφημερίδας “Πελοπόννησος” για την ύδρευση στην Εγλυκάδα, διευκρινίζουμε ότι στην εν λόγω περιοχή είχε γίνει μερική και όχι ολική αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης. Η κατασκευή των τμημάτων αυτών, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Όσον αφορά στις σωλήνες πολυαιθυλενίου που τοποθετήθηκαν, η ΔΕΥΑΠ είχε προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους, σε επίσημους πιστοποιημένους φορείς (ΕΒΕΤΑΜ), που αφορούν στην αντοχή και την ποιότητα. Οι λιγοστές βλάβες που παρουσιάστηκαν στην οδό Ισοκράτους, εντοπίζονται στις ιδιωτικές συνδέσεις των παροχών και όχι στον αγωγό που αντικαταστάθηκε, αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά και οφείλονται στην αστοχία κάποιων εξαρτημάτων.

Οι συχνές διακοπές υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή γίνονται εξαιτίας βλαβών σε παλαιά τμήματα δικτύων για την επισκευή των οποίων απαιτούνται διακοπές υδροδότησης. Η Υπηρεσία μας είχε εντοπίσει την ανάγκη αντικατάστασης δικτύων στην ευρύτερη περιοχή και για αυτό έχει ήδη εντάξει στην εργολαβία «Επεμβάσεις Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης 2022» που δημοπρατήθηκε στις 4/1/2023, δίκτυα της περιοχής αυτής που παρουσιάζουν αυξημένες βλάβες. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται, και πριν το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η υλοποίηση τους. Να σημειωθεί, ότι το μεγαλύτερο τμήμα της εργολαβίας αυτής περιλαμβάνει αντικαταστάσεις δικτύων στην ευρύτερη περιοχή της Εγλυκάδας και των περιοχών που αναφέρει το δημοσίευμα.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν, δεν υπάρχουν δίκτυα προβληματικά που αντικαταστάθηκαν το 2019 όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ για αντικατάσταση δικτύων με την νέα εργολαβία αφορά πολύ παλαιότερα δίκτυα, που απαιτούν αντικατάσταση και όχι μικρά τμήματα δικτύων που η αντικατάσταση τους είχε ολοκληρωθεί  το 2018.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα μπάζα που αναφέρει το δημοσίευμα ότι υπήρχαν στην οδό Διογένους δεν είναι από έργα της ΔΕΥΑΠ και δεν είναι η ΔΕΥΑΠ ο φορέας που τα απομάκρυνε μετά το δημοσίευμα.