Οι πολιτικές ηγεσίες των κυβερνήσεων, αποκλειστικά υπεύθυνες για τις ευαίσθητες υπηρεσίες, τους οργανισμούς και του τομείς που αφορούν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και τα εθνικά συμφέροντα, βρίσκονται μπροστά σε  τραγωδίες που η μία διαδέχεται την άλλη.

Λόγω ανεπάρκειας, αδιαφορίας και ιδιοτελών συμφερόντων, δεν λαμβάνουν διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, χάρη στη μόνιμη πολιτική αμνηστία των ευθυνών τους. Αυτό ισχύει και για την ασφάλεια των πτήσεων και ειδικότερα για τα αεροδρόμια Ανδραβίδας, Αράξου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Σούδας, στα οποία, σύμφωνα με τον όγκο διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει ότι λόγω αδιαφορίας όλων των κυβερνήσεων από το 1998 η ασφάλεια των πτήσεων και επιβατών είναι στο κόκκινο και από τύχη δεν έχουν υπάρξει ανθρώπινα θύματα.

Σε πολλά στρατιωτικά αεροδρόμια, στα οποία φιλοξενείται η ΥΠΑ (κοινής χρήσης), οι στρατιωτικοί ελεγκτές παρέχουν υπηρεσίες προσέγγισης και αναχώρησης σε χιλιάδες πολιτικά αεροσκάφη. Δύο από αυτά είναι τα στρατιωτικά αεροδρόμια της Ανδραβίδας και της Σούδας.

Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας -το τμήμα προσέγγισης και οι στρατιωτικοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας- παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας στα πολιτικά αεροσκάφη των Α/Δ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Αράξου, καθώς επίσης και στα στρατιωτικά αεροσκάφη Ανδραβίδας, Αράξου και Καλαμάτας.

Η παροχή υπηρεσιών προσέγγισης και αναχώρησης των πολιτικών αεροσκαφών προς και από τα Α/Δ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Αράξου γίνεται χωρίς ραντάρ προσέγγισης και από το 2000, όταν αυξήθηκε η εναέρια κυκλοφορία, υπάρχει κορεσμός της περιοχής προσέγγισης, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρό θέμα ασφάλειας πτήσεων επιβατών, δεδομένου ότι σήμερα η προσέγγιση Ανδραβίδας παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε πάνω από 5.000 πολιτικά αεροσκάφη προς και από τα Α/Δ Ζακύνθου Κεφαλληνίας και Αράξου, χώρια τα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Επιπροσθέτως, στην περιοχή προσέγγισης της Ανδραβίδας έχουν καθοριστεί οι περιοχές Α, Β και Γ στις οποίες εκπαιδεύονται οι χειριστές των πολεμικών αεροσκαφών από τα 5.000 έως τα 25.000.

Επισημαίνεται ότι το ίχνος προσέγγισης – αναχώρησης τω πολιτικών αεροσκαφών στα Α/Δ Ζακύνθου και Κεφαλληνίας διέρχεται οριακά από τα εξωτερικά όρια της περιοχής Α, ενώ υπάρχει ακόμα στην περιοχή αυτή το επίγειο και πλωτό πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου, με αποτέλεσμα ο πλήρης κορεσμός της περιοχής να θέτει στο κόκκινο την ασφάλεια των πτήσεων.