Έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α΄), θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και από ώρα 09.00 έως 10.00, με το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου σε συνάντηση του έργου UPSURGE στην πόλη Maribor της Σλοβενίας. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)