Είναι γνωστή η τακτική πλείστων Βουλευτών. Αφ’ ης εκλεγούν δεν γνωρίζουν εκείνους που παρακαλούσαν να τους βοηθήσουν για την επιτυχίαν τους. Παρέπεμπαν στους Γραμματείς τους ή στον εκπρόσωπόν στην εκλογικήν τους περιφέρεαν. Οι συνεπείς είναι ελάχιστοι. Παρίσταντον όμως ασμένως σε εκδηλώσεις Σωματείων γιατί εκεί η προβολή είναι μεγάλη. Κάποιον χαιρετισμόν θα απηύθυναν και συνεχείς υποσχέσεις θα έδιδαν. Επίσης επεδίωκαν τις συγκεντρώσεις των Σωματείων γιατί τους εδίδετο η ευκαιρία να υψώσουν την πολιτικήν τους ομάδα ,να κατακρίνουν την αντίπαλον ότι δεν πράττει τίποτε ενώ εκείνοι συνεχώς είναι στο πλευρόν του πολίτη. Μέγα ψέμα. Καμμία φροντίδα για τις ανάγκες των πολιτών, όχι τις ατομικές αλλά ούτε τις γενικές και τις αφορούσες επισκευές ή ολοκληρώσεις έργων, γιατί οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι όπως τους ενημέρωναν τα τοπικά Σωματεία ή οι Δήμοι. Οι στενά δεμένοι μαζί τους. οι πιστικοί, πάντα τυγχάνουν κάποιων ευεργετημάτων για να τους έχουν σε διαρκή προπαγάνδα. Κι έτσι τα «ρουσφέτια» γύρω απ΄ τους Βουλευτές και Υπουργούς είναι άφθονα για αυτόν ακριβώς τον σκοπόν. Η αξιοκρατία και τα προσόντα δεν λαμβάνονται και τόσον υπ’ όψιν. Και τα αποτελέσματα είναι καθημερινά. Είναι δυσμενή, δυσμενέστα έως θανατηφόρα. Και ουδείς αισθάνεται υπεύθυνος! Πάντες εκ των τριακοσίων παντελώς αθώοι.

Αν δε αναλάβουν και υπουργικόν αξίωμα, όλοι είναι ξεχασμένοι! Τους έλκει η καθημερινή προβολή από τηλεοράσεως! Προσωπικώς έχω αιχράν πείραν από εξυπηρετηθέντα.

Σε εκλογές πριν το 2000, είχα μεταβεί στην Αμοργόν για να ψηφίσω. Όλοι είχαν κάμει τις επισκέψεις τους. Δεν πρόφθασα κανέναν υποψήφιον. Την Παρασκευή, τις πρώτες απογευματινές ώρες καταφθάνει στο ελικοδρόμιον ελικόπτερον. Οι ανησυχίες ήταν πολλές. Τελικώς ήλθε κάποιος ξεχασμένος υποψήφιος. Οι δικοί του τον έφεραν σε συγκεκριμένον κέντρον να ομιλήσει. Καθόμουν στην είσοδον. Δεν μετακινήθηκα όταν ήλθε όπως όλοι που έσπευσαν να τον καλωσορίσουν. Αρχισε τις υποσχέσεις. Σε κάποια θέματα δεν ήταν ενήμερος. Άκουγα γιατί ήταν κοντά μου. Όταν τελείωσε ανέχωρησε και φεύγοντας με είδε.

Μιχάλη εδώ είσαι, μου είπε, γιατί δεν έλαβες μέρος στην συζήτηση; ( Με γνώριζε πολύ καλά γιατί τον εξυπηρετούσα δημοσιογραφιώς, από την εφημερίδα «Αμοργιανά νέα» που εξέδιδα).
Να σε ρωτήσω κάτι;
Ότι θέλεις
Αν το Κόμμα σας εκλεγεί και την δευτέραν είσαι Υπουργός θα μπορώ να σε ιδώ;
Τι είναι αυτά που λές! Όποτε θέλεις μπορείς να με βλέπεις και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση.

Και κατά διαβολικήν σύμπτωση νίκησε το Κόμμα του και έγινε Υπουργός. Ως Γενικός Γραμματέας που ήμουν σε πατριωτικον Σωματείον, του έστειλα διάφορες επιστολές για την διόρθωση διαφόρων θεμάτων. Δεν απαντούσε! Ζήτησα να δεχθεί τριμελή επιτροπήν από το Σωματείον! Δεν έγινε δεκτόν το αίτημα! Βλέπετε γενικά θέματα του ζήτησα να βοηθήσει και όχι προσωπικά δικά μου και πως αντέδρασε, ενώ΄πριν τις εκλογές πως μου είχε ομιλήσει! Την τετραετίαν που ήταν υπουργός δεν μας δέχθηκε!!

Τα αναφέρω αυτά γιατί χθές άρχισε «πολιορκία» υποψηφίων με φυλλάδια που μας στείλουν και τονίζουν πόσα θα προσφέρουν για την ανάπτυξη, για τον τουρισμόν, για την εκπαίδευση, για τη ευημερίαν των πολιτών! Και η εκλογική περίοδος δεν άρχισε!

Όσοι επί τέσσερα χρόνια ήταν εξαφανισμένοι, τώρα έρχονται αιτούντες ή επαιτούντες την πολύτιμην συμβολήν μας! κατά μείζονα λόγον για το δικόν τους πολυπλευρον συμφέρον. Και εμείς, ως ο κόραξ με το τυρί στο στόμα, το ανοίγομεν γιατί έτσι μας συνέστησε η αλώπηξ!

Μέχρι πότε θα υποστηρίζομεν τους τυχόν ψευδολόγους;;;