Στο τελικό στάδιο είναι οι εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου του Ρωμαϊκού Σταδίου, στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, στην Πάτρα.

Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα Interreg 2014-2020, στο πλαίσιο του οποίου η Εφορεία εκτελεί την ίδια χρονική περίοδο δύο ακόμα έργα, αυτό της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο και του Δημοτικού Μουσείου Αιγίου.

Με την ολοκλήρωση του Ρωμαϊκού Σταδίου θα προστεθεί ένας ακόμα αρχαιολογικός χώρος που θα είναι επισκέψιμος για την Πάτρα και αυτό σίγουρα θα ενισχύσει την προσπάθεια που γίνεται για να αποκτήσει η πόλη μια τουριστική δυναμική.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν στερεωτικές εργασίες εδάφους και αντιστήριξη πρανών, έτσι ώστε να γίνει ο χώρος επισκέψιμος και δεν είχαν να κάνουν με επιπλέον ανασκαφές για την ανάδειξη του μέρους του μνημείου που βρίσκεται ακόμα κάτω από το έδαφος.

Στον χώρο έχει εγκατασταθεί φυλάκιο, θα υπάρξει φωτισμός για την ανάδειξη του μνημείου, ενώ με βάση τη μελέτη που έχει γίνει θα υπάρχουν δύο είσοδοι, ο ένας από τον πεζόδρομο της Ηφαίστου και ο άλλος στο πάνω μέρος του, κοντά στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.  

Ο αρχαιολογικός αυτός χώρος που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου, ενδέχεται να είναι επισκέψιμος έως και το ερχόμενο καλοκαίρι, αρκεί να λυθεί το θέμα της πρόσληψης ενός φύλακα. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 300.000 ευρώ.