Νέοι βανδαλισμοί στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα στην βόρεια παραλιακή ζώνη άγνωστοι ή καλύτερα γνωστοί άγνωστοι, προχώρησαν σε βανδαλισμούς, παίρνοντας ότι τους φάνηκε ότι μπορεί να έχει κάποια αξία στην μαύρη αγορά.  Πρόκειται προφανώς για κυνηγούς μετάλλων που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και όπου βρουν ευκαιρία κλέβουν. 

Οι φωτογραφίες είναι της Τιτίκα Γκρέκο.