Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό, ότι το Εικαστικό Εργαστήρι το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Παλαιού δημοτικού Νοσοκομείου στην οδό Κορύλλων, εκτάκτως το Σάββατο 18 Μαρτίου δεν θα λειτουργήσει.

Η ακύρωση των μαθημάτων του εργαστηρίου κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς η εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης – πεζοδρόμησης της άνω πόλης θα προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργικότητα του κτιρίου.