Από το Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, γίνονται γνωστά τα εξής, σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου:

Λόγω:

1) Ένταξης νέου έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

2) Της αναγκαιότητας άμεσης ένταξής του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

3) Του επανελέγχου της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2023 που απαιτείται να γίνει από τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες:

Η Οικονομική Επιτροπή η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 17 Μαρτίου, θα συνεδριάσει την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ώρα 11.30 στο κτίριο Λαδόπουλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για την Δευτέρα 20 Μαρτίου, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και συγκεκριμένα η ειδική συνεδρίαση στις 3.30 μ.μ.  και η τακτική συνεδρίαση στις 4 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου.