Αναθεωρημένες οδηγίες για τη μαστογραφία από τον FDA των ΗΠΑ. Τι αναφέρουν οι ειδικοί του ΕΚΠΑ.

Νέες, αναθεωρημένες, κατευθυντήριες οδηγίες για τη μαστογραφία δημοσίευσε πριν από μερικές μέρες ο FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ). Δίνει, μεταξύ άλλων, έμφαση στην πυκνότητα των μαστών κάθε γυναίκας, διότι μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της εξέτασης.

Οι καθηγήτριες της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Θεραπευτική-Επιδημιολογία-Προληπτική Ιατρική) και Φλώρα Ζαγουρή (Θεραπευτική) συνοψίζουν τις νεότερες εξελίξεις στις κατευθυντήριες οδηγίες μαστογραφίας.

Όπως αναφέρουν, με τις οδηγίες τροποποιείται ο νόμος Mammography Quality Standards Act (MQSA) του 1992. Με τον νόμο αυτό είχε εξουσιοδοτηθεί η FDA να επιβλέπει τα απεικονιστικά κέντρα για τη διαπίστευση, την πιστοποίηση, την ετήσια επιθεώρηση και τη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών στην ποιοτική μαστογραφία.

Με τις αναθεωρημένες οδηγίες δίνεται έμφαση:

Στην καταγραφή της πυκνότητας του μαστού
Στην επίβλεψη και ενίσχυση των απεικονιστικών κέντρων – εγκαταστάσεων
Στη διευκόλυνση των ιατρών ως προς την ταξινόμηση των απεικονιστικών ευρημάτων
Η FDA τονίζει πως τα απεικονιστικά κέντρα πρέπει να ενημερώνουν τις γυναίκες για την πυκνότητα των μαστών τους. Σχεδόν οι μισές γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών στις Η.Π.Α. εμφανίζουν πυκνό μαστό. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την ανίχνευση κακοήθειας στην μαστογραφία. Ταυτοχρόνως αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου.

Οι τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν τονίζουν πως η πυκνότητα του μαστού επηρεάζει την αξιοπιστία της μαστογραφίας.

Συνιστούν επίσης στις γυναίκες:

Να ενημερώνουν τον γιατρό τους για την πυκνότητα των μαστών τους και
Να συζητούν μαζί του για τους παράγοντες κινδύνου τους και την ατομική τους κατάσταση.
Επίβλεψη των εγκαταστάσεων
Οι ανανεωμένες κατευθυντήριες οδηγίες απαιτείται να εφαρμοστούν εντός 18 μηνών. Ενισχύουν επίσης την επίβλεψη των απεικονιστικών εγκαταστάσεων από την FDA ως προς την επικοινωνία τους με τις ασθενείς.

Παρόλο που σχεδόν όλα τα πιστοποιημένα απεικονιστικά κέντρα πληρούν τα πρότυπα ποιότητας, η FDA εξουσιοδοτείται πλέον να επικοινωνεί απευθείας με τις ασθενείς και τους ιατρούς τους, σε περίπτωση που το κέντρο δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και δεν επικοινωνεί επαρκώς με τους ασθενείς σχετικά με τις ελλείψεις του.

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση σημαντικών πληροφοριών που δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών. Τέτοιες αποφάσεις είναι π.χ. η ανάγκη περαιτέρω ελέγχου ή να επαναληφθεί η μαστογραφία.

Οι τροποποιήσεις συμβάλλουν επίσης στον εκσυγχρονισμό των κανονισμών του νόμου MQSA. Ενσωματώνουν λ.χ. τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για τη μαστογραφία, για:

Να βελτιωθεί η ανίχνευση του καρκίνου του μαστού

Να ενισχυθεί η ενημέρωση των γυναικών οι οποίες καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για την φροντίδα των μαστών τους.

Η Dr. Hilary Marston, MD, MPH, Chief Medical Officer του FDA, δήλωσε ότι "αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει την ευρύτερη δέσμευση του οργανισμού να υποστηρίξει την καινοτομία για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη θεραπεία του καρκίνου. Από το 1992, ο FDA εργάζεται για να εξασφαλίσει στους ασθενείς πρόσβαση σε ποιοτική μαστογραφία. Ο αντίκτυπος του νόμου MQSA στη δημόσια υγεία είναι εξαιρετικά σημαντικός μειώνοντας τα απεικονιστικά κέντρα που δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και παρέχοντας κατ’ επέκταση ποιοτική απεικόνιση σε περισσότερες γυναίκες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια βελτίωσης της υγείας των γυναικών και στον αγώνα καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού".