Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό ότι η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 13 Μαρτίου συναυλία του Δημοτικού Ωδείου με έργα Μουσικής Δωματίου, η οποία θα
πραγματοποιείτο στο πλαίσιο της ενότητας «Το Ωδείο Παρουσιάζει…», αναβάλλεται.