O καρκίνος της παιδικής ηλικίας δεν είναι παιχνίδι και η οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται χρόνο, σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη και αντιμετώπιση από την πολιτεία σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους γονείς των παιδιών που νοσούν. Δεν ρωτηθήκαμε, ούτε καν ενημερωθήκαμε. Ούτε οι γιατροί μας ούτε και εμείς οι γονείς, και εξ όσων γνωρίζουμε ούτε καν η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Όλοι, το πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο!

Την Τρίτη 28.02.2023 καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό κ. Α. Πλεύρη, τις θέσεις και τα σχόλιά μας για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”». Σκοπός ήταν να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας με τον Υπουργό, αλλά δυστυχώς η συνάντηση αναβλήθηκε λόγω των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, θεωρούμε υποχρέωσή μας να λάβουμε και δημόσια θέση επί του σχεδίου νόμου.

Καταρχήν μας βρίσκει αντίθετους η απόσχιση των ογκολογικών τμημάτων από τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού». Η περίθαλψη και θεραπεία του ογκολογικού ασθενή απαιτεί τη συνεχή και καθημερινή συνεργασία των ογκολόγων - ιατρών με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες και τμήματα της παιδιατρικής, καθώς και συνεχή εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Χωρίς τη συνεργασία των 2 νοσοκομείων και τον εξοπλισμό, που παραμένει σε αυτά, το νέο Κέντρο δεν μπορεί να προσφέρει καμία υπηρεσία στα παιδιά επομένως δεν είναι δυνατόν να έχει οποιασδήποτε μορφής αυτονομία.

Επιπλέον, της βασικής μας θέσης, αποστείλαμε αναλυτικά σχόλια ανά άρθρο και παράγραφο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

1. Το Κέντρο πρέπει να αφορά όχι μόνο παιδιά αλλά και εφήβους έως και 18 ετών. Πάγιο αίτημα ιατρών και γονιών που πρέπει κάποτε να υλοποιηθεί.

2. Πρέπει να διασφαλιστεί και αποσαφηνισθεί σε κάθε λεπτομέρεια η λειτουργική διασύνδεση με τα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία, προκειμένου τα ογκολογικά τμήματα να συνεχίζουν να συνεργάζονται και να εξυπηρετούνται από τα υπόλοιπα τμήματα χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις, και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες, όπως συμβαίνει και σήμερα.

3. Το Κέντρο δεν είναι δυνατόν να έχει καμία διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια. Οι κάθε είδους πόροι του Κέντρου, ακόμη και από νοσήλια, θα πρέπει να κατευθύνονται ισότιμα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Κέντρου (αφορά κυρίως ξενοδοχειακό εξοπλισμό) και των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων, αφού η φροντίδα των παιδιών εξακολουθεί να στηρίζεται στο σύνολο των ιατρών και τον εξοπλισμό των νοσοκομείων αυτών, (χειρουργεία, εντατική μονάδα, ακτινοθεραπευτικό, παθολογοανατομικό, αξονικός, μαγνητικός κ.α.).

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ πρέπει να ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και να εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως ισχύει με όλες τις ανεξάρτητες αρχές.

5. Στο ΔΣ πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος των επαγγελματιών υγείας (παιδίατρος αιματολόγος- ογκολόγος) που να ορίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), καθώς και εκπρόσωπος των ασθενών από τον μεγαλύτερο πανελλήνιο φορέα ασθενών στο χώρο του καρκίνου της παιδικής ηλικίας που είναι η Φλόγα*.

6. Πρέπει να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων όσων απασχολούνται αυτή τη στιγμή στα Ογκολογικά τμήματα, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας ή τον εργοδότη.

7. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας πρέπει να συνυποβληθεί και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νομοσχεδίου και να ψηφιστεί από τη Βουλή.