Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς μέσα στο β’ 15νθήμερο του Μαρτίου αναμένεται να «ανοίξει» η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα: Βάσει του σχεδιασμού η πλατφόρμα υπολογίζεται να ενεργοποιηθεί γύρω στα μέσα Μαρτίου (πέρυσι «άνοιξε» στις 30 Μαρτίου) με την πρώτη δόση του φόρου, που τυχόν προκύψει, να καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024.

Η ΑΑΔΕ ήδη έχει «τρέξει» τις διαδικασίες για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέσω του Taxisnet: Τα στοιχεία που καταγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών του 2022 θα προσυμπληρωθούν στη δήλωση, όπως και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν.
Οδηγίες προς τους φορολογούμενους

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν οι φορολογούμενοι ενόψει της ενεργοποίησης της πλατφόρμας για την υποβολή δηλώσεων;

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2022 πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων τα οποία συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.
Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Με λάθη η υποβολή των περσινών δηλώσεων

Την περασμένη χρονιά ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώθηκε στους φορολογούμενους ήταν αυξημένος, μειώθηκαν οι επιστροφές φόρου, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι τροποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν.

Αυτό προέκυψε από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων, που υποβλήθηκαν το 2022 και οι οποίες περιελάμβαναν τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το έτος 2021.

Ειδικότερα, το 2022 υποβλήθηκαν συνολικά 6.549.881 δηλώσεις που αφορούν, μαζί με συζύγους και προστατευόμενα μέλη, 8.910.292 φορολογούμενους. Το 2021 είχαν υποβληθεί 6.394.404 δηλώσεις που αφορούσαν σε 8.793.772 φορολογούμενους. Προκύπτει αύξηση κατά 2,4% των φορολογούμενων, σε σχέση με το 2021.

Ωστόσο, το 2022, διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι φορολογούμενοι έκαναν λάθη στις αρχικές φορολογικές δηλώσεις και υποχρεώθηκαν να υποβάλουν και τροποποιητικές δηλώσεις. Ειδικότερα, ενώ το 2021 είχαν υποβληθεί 300.516 δηλώσεις, το 2022 υποβλήθηκαν 373.517 τροποποιητικές δηλώσεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,3%.

Από τις 6.549.881 φορολογικές δηλώσεις,

οι 2.415.891 δηλώσεις ή το 36,9% ήταν χρεωστικές μεεπιπλέον φόρο εισοδήματος 3,18 δισ. ευρώ. Το 2021 οι χρεωστικές δηλώσεις ήταν 2.209.903 δηλώσεις (το 34,6%) και ο επιπλέον φόρος ήταν 2,74 δισ. ευρώ.
οι 3.203.809 δηλώσεις ή ποσοστό 48,9% ήταν μηδενικές, από 3.051.777 δηλώσεις το 2021 ή ποσοστό 47,7%.
ι 908.090 δηλώσεις ή το 13,9% ήταν πιστωτικές με επιστροφή φόρου 387,18 εκατ. ευρώ.Το 2021 έλαβαν επιστροφή φόρου 1.106.548 φορολογούμενοι ή το 17,3% και ποσό του επιστρεφόμενου φόρου ήταν 397,8 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά στα δηλωθέντα εισοδήματα αντανακλά εν μέρει την επίδραση της πανδημίας. Το φορολογικό έτος 2020, πρώτο έτος της πανδημίας, υπήρχαν οι αναστολές συμβάσεων των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά, οπότε η αμοιβή τους ήταν το ποσό των 544 ευρώ για κάθε μήνα.

Το 2021 που άνοιξε περισσότερο η αγορά, μπήκαν λιγότεροι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης ή στη Συν-Εργασία, οπότε τα εισοδήματα που δηλώθηκαν ήταν αυξημένα και αναλογικά περισσότερο ήταν ο φόρος εισοδήματος.

Το «καθαρό κέρδος» της Εφορίας το 2022 που προκύπτει από τη διαφορά του βεβαιωμένου φόρου εισοδήματος μείον τον επιστρεφόμενο φόρο ανήλθε σε 2,79 δισ. ευρώ.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 19% σε σχέση με το 2021, όταν και είχε διαμορφωθεί σε 2,34 δισ. ευρώ

Πηγή: enikonomia