Κατέβασε ταχύτητα από το 7,3% που ήταν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και από το 7% που ήταν σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Στο 8,5%, οριακά χαμηλότερα, στην ευρωζώνη.

Στο 6,5% επιβραδύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat και στο 8,5% στην ευρωζώνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 7,0% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και στο 7,3% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Στην ευρωζώνη ήταν στο 8,6% τον Ιανουάριο, από 9,2% τον Δεκέμβριο.