Τα διπλά φανάρια σε αυτή την πόλη παραμένουν στις θέσεις τους, χωρίς, όμως το έργο της αντιδρόμησης να προχωράει και χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα.

Οι οδηγοί μπερδεύονται, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι αυτό το φανάρι που λειτουργεί και ποιο όχι. Γιατί υπάρχουν φορές που τα σβηστά φανάρια ανάβουν και αυτά που λειτουργούν σβήνουν.

Εξάλλου τα διπλά φανάρια είναι σε τέτοια σημεία που περιορίζουν την ορατότητα των οδηγών, με αποτέλεσμα να συνεννοούνται μεταξύ τους με νοήματα. Το παράδειγμα στην συμβολή της Γούναρη και της Κανακάρη είναι το πλέον χαρακτηριστικό. 

Σύμφωνα με κύκλους της Μαιζώνος οι μελέτες για τους φωτεινούς σηματοδότες στο πλαίσιο της αντιδρόμησης έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε θα λειτουργήσουν όταν εφαρμοστεί το θέμα της αντιδρόμησης.

Το ζήτημα λοιπόν είναι το πότε θα εφαρμοστεί η αντιδρόμηση. Είναι ένα ερώτημα και αυτό που δεν έχει απάντηση. Το πιθανότερο μετά τις εκλογές…