ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. 

Ως πρόεδρος της Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και σχετικά με τα αναφερόμενα στα από 04-02-2023 και 07-02-2023 δημοσιεύματα στο site pelop.gr (ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ) που υπογράφονται από τον κ. Γεώργιο Αναστασόπουλο αναφέρω τα εξής :

Σε σχέση με την αναφορά περί μείωσης του αποθεματικού του Ευγηρείου από 1.000.000 ευρώ στο μισό τα τελευταία 3-4 χρόνια, πέραν της αριθμητικής ανακρίβειάς του, παραβλέπει τις δυσχερείς συνθήκες που εργάστηκαν οι Διοικήσεις από το 2020 και μετά, λόγω της πανδημίας του covid 19 (αύξηση κόστους λειτουργίας, μείωση εισαγωγών περιθαλπόμενων κ.λ.π) και της αύξησης του κόστους του ρεύματος και πετρελαίου.

Σημειώνω δε, ότι από το έτος 2020 και μετά η διαχείρισή μας ελέγχεται πλέον από ορκωτούς λογιστές. Το δημοσίευμα όμως παραβλέπει ότι η πραγματική μείωση του αποθεματικού του Ευγηρείου έγινε κατά τη διάρκεια των ετών 2013 - 2018, οπότε και μειώθηκε κατά 3.700.000 ευρώ!!!!!!

Ως προς το ζήτημα δε των απολύσεων, καμία αναίτια απόλυση εργαζομένου δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Κωνσταντοπούλειο Οίκο Ευγηρίας. Όποια απόλυση αποφασίστηκε από την Δ/Ε, έγινε στα  πλαίσια του νόμου και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ευγηρείου.

 Οι λόγοι απόλυσης, πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης, έγιναν κυρίως για λόγους πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων, και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλεπόταν καταβλήθηκε η κατά νόμο αποζημίωση, ενίοτε εξαντλώντας και την επιείκεια της Διοίκησης. Χαρακτηριστικό είναι, ότι μέχρι σήμερα δεν αμφισβητήθηκε η νομιμότητα καμίας απόλυσης.

 Σε προφανή δε αντίφαση των δημοσιευμάτων μεταξύ τους, ως προς τους λόγους των απολύσεων, το μεν  δημοσίευμα στις 4-2-2023 αναφέρεται σε εκκαθάριση ''ανεπιθύμητων προσώπων'' (αν και οι απολύσεις περιλαμβάνουν πρόσωπα που η παρούσα Διοίκηση προσέλαβε, αποδεικνύοντας ότι ενεργεί αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον του Ευγηρείου και όχι προς εξυπηρέτηση ημετέρων), το δε στις 7-2-2023 αναφέρεται σε οικονομικούς λόγους, χαρακτηριστικό της ανακρίβειάς τους.

Καλό θα ήταν, κύριε Αναστασόπουλε, κάθε φορά που αναφέρεστε σε δημοσίευμά σας στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, να αναζητείτε και την άποψη της Διοικήσεως, ώστε να υπάρχει πραγματική και έγκαιρη ενημέρωση  της κοινής γνώμης.