Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ήταν στο 0,1%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ για το 2022 ήταν κατά 3,5% στην ευρωζώνη και κατά 3,6% στην ΕΕ, με βάση εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία.

Η αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2022 τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, ήταν στο 0,3% .
Στην Ιρλανδία η υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η Ιρλανδία (+3,5%) κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Λετονία (+0,3%), την Ισπανία και την Πορτογαλία (και οι δύο +0,2%) . Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Λιθουανία (-1,7%) καθώς και στην Αυστρία (-0,7%) και τη Σουηδία (-0,6%). Πτώση κατέγραψαν, επίσης, η Γερμανία (-0,2%) και η Ιταλία (-0,1%).

Οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί για όλες τις χώρες εκτός από τη Σουηδία (-0,6%) και τη Λιθουανία (-0,4%).

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα.