Η Δημοτική Αρχή έχοντας προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών μας για σύγχρονη σχολική στέγη, από το 2014 που ανέλαβε, υλοποιεί ένα πρωτόγνωρο πανελλαδικά πρόγραμμα παρεμβάσεων ανακαίνισης και ανακατασκευής τους.

Μέχρι σήμερα 210 από τα 257 σχολικά συγκροτήματα έχουν αποδοθεί στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ανακαινισμένα σύγχρονα, γεγονός που το αναγνωρίζουν όλοι στην πόλη μας.

Με βάση τον προγραμματισμό μας τα έργα σε όλα τα σχολεία (ανακαινίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις κλπ.), θα ολοκληρωθούν εντός του 2023, παρά τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση από το κράτος και της έλλειψης προσωπικού.

Στο 20ο Δημοτικό Σχολείο έχουν γίνει εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης του κτιρίου από τους εργαζόμενους της Αυτεπιστασίας.

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε σημείο της σκεπής οφείλεται σε βανδαλισμούς, που είναι πολύ συχνοί, στο συγκεκριμένο σχολείο.

Τι επόμενες ημέρες έχει προγραμματισθεί η επισκευή και στη συνέχεια η ολική αντικατάσταση της στέγης, όπως θα γίνει και σε όποιο άλλο σχολείο θα παρουσιάσει ανάλογο πρόβλημα.

Η Δημοτική Αρχή, σε στενή συνεργασία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα και τους Γονείς, κάνει σημαντική προσπάθεια και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν. Σε αντίθεση με προηγούμενες δημοτικές αρχές που είχαν εγκαταλείψει, για πολλά χρόνια, τα σχολεία στην τύχη τους.

Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε, υλοποιώντας το έργο μας.

Παρά τις προσπάθειες των «καλοθελητών», δεν μπορεί να αακυρωθεί το τεράστιο έργο που γίνεται στα σχολικά συγκροτήματα της πόλης.

Ο Πατραϊκός λαός το βλέπει και το γνωρίζει.