Καθημερινώς λαμβάνονται ή καλλίτερα ελήφθη σειρά νομοθετημάτων για εξυπηρέτηση των πολιτών από τα Νοσοκομεία και την χορήγηση συνταγών για τις ανάγκες τους. Χειρουργεία καθιερώθησαν απογευματινά για άμεσην πρόσβαση των ασθενών σ’ αυτά αλλά δυστυχώς είναι με τεράστιον κόστος οπόθεν για τους πολλούς είναι αδύνατη η πρόσβαση τις απογευματινές ώρες! Θα παραμείνουν πάσχοντες υποφέροντες δεινώς και όσον αντέξουν!

Εκτός αυτών επεβλήθη υποχρεωτικώς ορισμός ημερομηνίας (ραντεβού) πριν προσέλθει κάποιος σε δομή υγείας για συνταγογράφηση! Πρόκειται για μαρτυρική αλλά και άκρως επικίνδυνη απόφαση.

Και ιδού.

Ασθενής ΑμεΑ προκειμένου να συνταγογραφήσει το εμβόλιον γρίπης ζήτησε ημερομηνίαν ραντεβού. Του είπαν να προσέλθει μετά 17 ημέρες! Πήγε. Εν τω μεταξύ παρουσιάσθη ανάγκη για συνταγογράφηση άλλου φαρμάκου αναγκαίου δι΄αυτόν. Σκέφτηκε. Θα το γράψω όταν πάω για το εμβόλιον της γρίπης και δεν θα περιμένω πολλές ημέρες!! Δυστυχώς η χαρά του ήταν χωρίς -Χ-σκέτη αρά!! Δεν του έγραψαν το δεύτερον φάρμακον διότι δεν είχε ραντεβού για το συγκεγκριμένον! Του είπαν να επανέλθει μετά πέντε ημέρες! Ντροπή έναντι ενός ΑμεΑ αλλά και εκάστου ασθενούς.

Άλλος ασθενής άνεργος και ανασφάλιστος! Στις 22 Ιανουαρίου ζήτησε από Νοσοκομείον ρανταβού για συνταγογράφηση τριών αναγκαίων περιπτώσεων. Του έδωσαν τις ημερομηνίες.

Για ρευματικά στις 24 Μαΐου 2023 ήτοι μετά τρεις μήνες!!!!
Για εξέταση αίματος στις 5 Ιουλίου 2023 ήτοι μετά πέντε μήνες!!!
Για υπερήχους στις 8 Αυγούστου 2023 ήτοι μετά επτά μήνες!!!

Πως θα τις πληρώσει;;;

Αυτές οι ημερομηνίες είναι για εγγραφήν της συνταγής. Για την εκτέλεσή της θα χρειασθεί και άλλος χρόνος! Δεν είναι αυτές συνταγές αλλά εισιτήρια διαβάσεως της Αχερουσίας Λίμνης!

Οι εξετάσεις αίματος είναι αμέσου ανάγκης. Μετά πέντε μήνες δεν έχουν νόημα. Και εκτέλεση Υπερήχων είναι βασικοτάτη και αμεσοτάτη. Τα γνωρίζουν αυτά οι Βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τον επικίνδυνον Νόμον που εισηγήθη ο υπουργός Υγείας;;; Δεν τα γνωρίζουν διότι δεν τα αντιμετωπίζουν. Τις εξετάσεις αυτές ένας βουλευτής θα τις πραγματοποιήσει σε μίαν ημέραν και δη με εγγραφήν συνταγής, όχι για να μη πληρώσει αλλά γιατί όλοι θα τον εξυπηρετήσουν επί τη εμφανίσει!! Ραντεβού θα του δώσουν αμέσως όχι μετά τρίμηνον!

Αν κάποιος επείγεται για άμεση εξέταση να προσέλθει στα απογευματινά Ιατρεία στα οποία πρέπει να πληρώσει αρκετά χρήματα τα οποία δεν έχει!

Στα Κρατικά Νοσοκομεία αν υπήρχαν οι 9.000 Ιατροί και νοσηλευτές που απεπέμφησαν επειδή δεν εμβολιάσθησαν με το επικίνδυνον εμβόλιον, δεν θα ήσαν τόσον μεγάλες έως απλησίαστες οι ημερομηνίες εξυπηρετήσεως των ασθενών.

Με τις νομοθετήσεις για δήθεν καλλιτέραν υγείαν τι προσέφεραν οι βουλευτές στο κοινόν; Στους ψηφοφόρους τους; Απολύτως τίποτε. Τους εξαναγκάζουν να πληρώνουν ποσά που δεν έχουν για να μάθουν από τι πάσχουν. Οι καθυστερήσεις στην εξέταση ασθενών σε μεγάλον ποσοστόν θα αποβούν μοιραίες!!!! Θα στενοχωρηθεί έστω και ένας από τους υπευθύνους και νομοθετήσαντας ουτωσεί;;;; Φυσικά όχι γιατί ο χορτάτος δεν γνωρίζει τι πάσχει ο πεινασμένος!!! Και δεν θέλει να μάθει. Ούτε είναι θέμα που τον απασχολεί. Θα τον σκεφθεί δι’ ολίγον τις παραμονές των εκλογών για να του αρπάξει την ψήφον! Από εκεί και πέρα του είναι άγνωστος!

Και συ βαρέως ασθενών πένητα ‘Έλληνα, ανάμενε ένα εξάμηνον να σου γράψουν συνταγήν παραπομπής προς εξέταση, η οποία ίσως να επέχει θέση κηδειοσήμου!!!!!