Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με τις άδειες μικροπωλητών την περίοδο του Πατρινού Καρναβαλιού:

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αποκριάς 2023 (Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου, Καρναβάλι των Μικρών 18 και 19 Φεβρουαρίου, τελευταίου τριημέρου του Καρναβαλιού 24 έως 26 Φεβρουαρίου και Καθαράς Δευτέρας 27 Φεβρουαρίου), o Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης και να καταθέσουν αίτηση, από 1η Φεβρουαρίου 2023.


Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση οινοπνευματωδών καθώς και προϊόντων έψησης.

Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.)

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην κάθε εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της κάθε εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:


 Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)  Πλ. Γεωργίου  15-17  ή να αποστείλει ηλεκτρονικά στην δ/νση [email protected]patras.gr  :

  • Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία και το site του Δήμου.
  • Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης.
  • Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση γλυκισμάτων.
  • Δημοτική Ενημερότητα
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής
  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής

 Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών  αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης. 

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας όπως ορίζεται.

Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Λοιπές Διατάξεις

Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κάποια εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί, ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του.

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και κάποιος ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Οι εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πωλητή. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου Χώρου

Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια/θέση έχει ως εξής:


*Σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο site του Δήμου Πατρέων     www.e-patras.gr  ή σε φυσική μορφή από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών (Μαιζώνος 147 1ος όροφος)

*Αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Φεβρουαρίου 2023.

*Στην ίδια αίτηση υποβάλλεται αίτημα και για πέραν της μίας από τις παραπάνω εκδηλώσεις