Αυτό το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στις Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά 10:30π.μ.-12:30 στο Πολύεδρο, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την λέξη βιβλίο σε διάφορες γλώσσες. Με τη συμμετοχή και τη καθοδήγηση εικονογράφων, θα δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό βιβλίο, με τη λέξη βιβλίο γραμμένη σε διάφορες γλώσσες και εικονογραφημένη.