Σε επιστολή η συντονιστική επιτροπή συλλόγου και φορέων ανατολικού διαμερίσματος του Δήμου αναφέρει τα ακόλουθα:

Κύριε εισαγγελέα,
Κύριοι των αρμόδιων Δημόσιων Φορέων.

Με την παρούσα 7η κατά σειρά καταγγελία μας, σας ενημερώνουμε, για την συνεχόμενη επέκταση του παράνομου καταυλισμού, στις ιδιοκτησίες της ΕΤΑΔ και του Πανεπιστημίου Πατρών, στην περιοχή του Ρηγανόκαμπου Πατρών, με την προσθήκη νέων παραπηγμάτων, όπως ενδεικτικά φαίνονται με τα βέλη στη φωτογραφία, χωρίς κανείς μέχρι σήμερα να έχει
κάνει κάτι για αυτές τις παρανομίες. Σας καλούμε για πολλοστή φορά όπως πράξετε το επιβαλλόμενο από την κείμενη
νομοθεσία καθήκον σας.

Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ως Συλλογικά όργανα αλλά και ως κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, ως άμεσα θιγόμενοι, παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωσή μας για τις δικές σας ενέργειες πρός αποκατάσταση τη νομιμότητας.