Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023.