Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Γενικολς Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Άγγελος Τσιγκρής, μίλησε στη Βουλή ως Εισηγητής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: “Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Λοιπές Επείγουσες Διατάξεις”.

Ο Αχαιός βουλευτής και καθηγητής, ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τη διεθνή εμπορική διαιτησία, προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός τόπος διεξαγωγής διεθνών εμπορικών διαιτησιών, γεγονός που θα συμβάλλει και στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Το νομοσχέδιο θα βοηθήσει την Ελλάδα να καταστεί ελκυστική έδρα διεθνών διαιτησιών σε σχέση με άλλα κράτη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, ενώ αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και θα τονώσει τις ελληνικές εξαγωγές.

Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς εμπορικές διαιτησίες διεξάγονται σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, στη Γαλλία, που διαθέτουν μια νομοθεσία ιδιαίτερα «φιλική» προς τη διαιτησία.

Από την άλλη μεριά, με το νομοσχέδιο επιδιώκετα η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αφού οι αλλοδαποί επενδυτές επιδιώκουν κατά κανόνα την επίλυση των διαφορών τους μέσω διαιτησίας και χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια.