Το Σωματείο μας, μετά την έκδοση Ψηφισμάτων και Δελτίων Τύπου για το θέμα της «Αξιοποίησης του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών», προχώρησε σε επαφές με τοπικούς ενδιαφερόμενους και δρώντες επί του θέματος και αντάλλαξε σκέψεις και απόψεις για τις δυνατότητες καλύτερης εκμετάλλευσης του 409 ΣΝ προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι προτάσεις αξιοποίησης που ακολουθούν και οι οποίες, κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, αποτελούν βάση συζήτησης προς την ορθή κατεύθυνση και μάλιστα σε συμφωνία με τη βούληση του δωρητή του κτιρίου Βασίλειου Μαραγκόπουλου, όπως εκφράζεται στη διαθήκη του:

1. Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου (ως Τοπική Ομάδα Υγείας) Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης/Παροχής Πρώτων Βοηθειών & Εξωτερικών Ιατρείων, σε συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ε.Σ.Υ. Θα είναι στελεχωμένο με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας και θα καλύψει τις ανάγκες ασθενών από όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της περιοχής. Επιπλέον πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι: αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου κληροδοτήματος, αποσυμφόρηση των δυο δημόσιων νοσοκομείων της Πάτρας,
απαλλαγή της Στρατιωτικής Αρχής από το κόστος συντήρησης και της διάθεσης προσωπικού για κάλυψη των αναγκών φύλαξης, εξοικονόμηση του κόστους μεταφοράς ασθενών σε νοσοκομεία άλλων περιοχών.
2. Μεταστέγαση της 5ης Τοπικής Ομάδας Υγείας του Δήμου Πατρέων (Τ.ΟΜ.Υ. Άνω Πόλης), που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το 409 ΣΝ και λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμός 176. Η μετακίνηση του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού μαζί με τον εξοπλισμό του ΤΟΜΥ θα υλοποιήσει το κομμάτι της συμμετοχής του Υπ. Υγείας στο κοινό εγχείρημα του δύο υπουργείων στο 409 ΣΝ, και ταυτόχρονα θα εξοικονομήσει στο Υπ. Υγείας τα ενοίκια που καταβάλλονται σήμερα για τη χρήση του κτιρίου της οδού Γερμανού.

Επιπλέον, από τον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα μεταξύ των τοπικών φορέων, πολύ αξιόλογες κρίνονται και οι ακόλουθες προτάσεις, που επίσης υιοθετεί ένθερμα το Διοικητικό μας Συμβούλιο:
1. Λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ασθενών Τελικού Σταδίου με την παραχώρηση μέρους του διαθέσιμου χώρου του κτιρίου, όπως πρότεινε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος. Πρόκειται για μια δομή που λείπει από την
ευρύτερη περιφέρειά μας και που θα προσφέρει αξιοπρεπές τέλος στους ασθενείς μας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο και το υγειονομικό μας σύστημα δεν μπορεί πλέον να τους προσφέρει κάτι άλλο. Αυτός ο τύπος μονάδας υγείας υπάρχει σε όλα τα οργανωμένα κράτη του κόσμου και με την αξιοποίηση χώρων του 409 ΣΝ για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία της περιοχής και θα ανακουφιστούν οικονομικά και ψυχολογικά οι ασθενείς και οι
οικογένειές τους.

2. Δέσμευση μέρους του κτιρίου για χρήση από το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης νέων ιατρείων – ειδικοτήτων που θα οδηγήσει σε βελτίωση – αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών για τους μικρούς ασθενείς της Περιφέρειάς μας, με παράλληλη λειτουργία Φορέα Φροντίδας Μητέρας Παιδιού, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο Νοσοκομείο, όπως πρότεινε το Σωματείο Εργαζομένων του Καραμανδάνειου. Θα υπάρξει, επιπλέον, αποφόρτιση του Καραμανδάνειου και θα καλυφθεί πλήθος αναγκών της ευρύτερης περιοχής.
Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το 409 ΣΝ λειτουργούσε για περισσότερα από 30 χρόνια ως υγειονομική μονάδα με πλήθος κλινικών και συνεπώς το κόστος βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων και ανακαινίσεων θα είναι ανεκτό και εύκολα
διαχειρίσιμο από τα δύο υπουργεία. Το μόνο που απαιτείται είναι η ισχυρή πολιτική βούληση και η συστράτευση και συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και της τοπικής κοινωνίας, που θα είναι ο κύριος ωφελημένος από την υλοποίηση των πιο πάνω. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, σε υποστήριξη της διαφωνίας του με την απόφαση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) για προκήρυξη διαγωνισμού για παραχώρηση σε ιδιώτες για 50+20 χρόνια του πρώην 409 Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Πατρών που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 11ης Ιανουαρίου 2023, 3 ζητά από όλους τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν δράση και να παρέμβουν πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 22/02/2023