Πλήρη εικόνα για όλα τα εισοδήματα που εισπράξανε οι φορολογούμενοι το 2022 θα έχει έως 28 Φεβρουαρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με εγκύκλιο Πιτσιλή, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όλα τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και οι εκκαθαριστές πληρωμών μισθών, συντάξεων και κάθε είδους παροχών από το δημόσιο, θα πρέπει να έχουν αποστείλει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών της χρονιάς που πέρασε.

Ανοίγει στη συνέχεια έτσι ο δρόμος, για να ξεκινήσει από τον Μάρτιο και η υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων του 2023. Τότε οι φορολογούμενοι θα δουν προσυμπληρωμένα στη φόρμα Ε1, όσα γνωρίζει για αυτούς η Εφορία πως εισέπραξαν το 2022.

Για να αποφευχθούν λάθη, πρέπει οι εργοδότες να καταχωρήσουν σωστά ποια είναι τα φορολογούμενα ποσά αποδοχών, ποια είναι αφορολόγητα, τι κρατήσεις έγιναν και πόσος φόρος εισοδήματος παρακρατήθηκε και αποδόθηκε από τους δικαιούχους, για να συμψηφιστεί ή να τους επιστραφεί μόλις γίνει η τελική υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος από τον υπόχρεο.