Κοπή Πίτας ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ στα Παλαιά Σφαγεία