Ενεργοποιείται εκ νέου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη φάση μετεγγραφών έχουν μόνο οι εισακτέοι φοιτητές α) Επαναληπτικών Πανελλαδικών, β) με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), γ)φοιτητές με αδέλφια διακριθέντες αθλητές, και δ) φοιτητές Κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία μετεγγραφών/μετακινήσεων της προηγούμενης φάσης (5/10/2022-14/10/2022), εξαιτίας μεταγενέστερης εγγραφής τους στα Τμήματα επιτυχίας τους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ.