Η ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό του Δήμου και η επαναφορά του στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφιστεί διορθωμένος είναι γεγονός. Το ότι καταψήφισα μόνο εγώ την απόφαση και έκανα την ένσταση που έγινε αποδεκτή είναι επίσης δεδομένο. Οι εργαζόμενοι που έχουν τίτλους σπουδών και θα εξισώνονταν παράλογα, με όσους είχαν μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δικαιωμένοι, επειδή πλέον στις προαγωγές προϊσταμένων θα έχουν το προβάδισμα που ορίζει ο νόμος (προσοντολόγιο, κώδικας, εγκύκλιοι, ΣΤΕ κλπ).