Τη χαρά να βραβεύσει τον πρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και καθηγητή Φυσικής,Βασίλη Λουκόπουλο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης στην επιτυχημένη εκδήλωση τα ΠΡΟΣΩΠΑ της χρονιάς 2022.

«Εύχομαι το πάρκο να μεγαλώσει και να αναδείξει πολλές  καινοτόμες προσπάθειες νέων ανθρώπων οι οποίες να εξελιχθούν σε εξωστρεφείς και δυναμικές επιχειρήσεις. Από την πλευρά μας, η Περιφέρεια θα στηρίξει κάθε νέα ιδέα που στόχο έχει την πρόοδο της κοινωνίας μας, την εξέλιξη των ανθρώπων της και την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Το επιστημονικό πάρκο είναι η υποδομή που φιλοξενεί επιχειρήσεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων. Λειτουργεί ως μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

«Η βράβευση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στην εκδήλωση θεσμό «Πρόσωπα της Χρονιάς» για το έτος 2022 της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αντανακλά στη συμβολή του στο θετικό πρόσημο του οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή μας. Συνεχίζουμε το έργο μας και είμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς της περιοχής μας». Επιπροσθέτως, το επιστημονικό πάρκο συνδέει την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη με την αντίστοιχη ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και της χώρας γενικότερα.