Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου  θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023.