Δεν ασχολούμαι με την περίπτωση όπως την βλέπουν πολλοί. Θέλω όμως να αναφέρω μερικές σκέψεις εις κρίσιν πάντων.

Ο αποθανών Βασιλεύς Κωνσταντίνος καλείται έκπτωτος. Η έκπτωσή του από που έγινε; Από ποιαν δηλαδή θέση εξέπεσε; Είναι μέλος ενός θεσμού, ενός οίκου, μιας πολιτικής αρχής η οποία δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Λαός με δημοψήφισμα την απέπεμψε και άλλαξε μορφήν πολιτειακού συστήματος. Ο καταργηθείς θεσμός που έφυγε από την Ελλάδα δεν εξηφανίσθη αλλά έστω και ιδεατός, έστω και μετέωρος, υπάρχει και θα υπάρχει ες αεί. Από τον οίκον αυτόν τον εκδιωχθέντα εκ της Ελλάδος ο Κωνσταντίνος δεν έφυγε. Διότι οι οίκοι αυτοί είναι κλειστοί . Δεν έχουν παράθυρα ή θύρες. Επομένως ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος δεν εξέπεσε από την Ελλάδα, δεν εξεδιώχθη αυτός, Έκπτωτος είναι ο θεσμός και όχι ο Κωνσταντίνος. Η ιδιότητά του αυτή δεν χάνεται. Αναφέρομεν π.χ. «Ο Βασιλέας Φίλιππος της Μακεδονίας» χωρίς ποτέ το τέως έμπροσθεν από την ιδιότητά του. Αναφέρομεν ο Αυτοκράτωρ Αλέξιος Κομνηνός χωρίς ποτέ το τέως έμπροσθεν. Ο Αυτοκράτωρ Καίσαρας κοκ. Αντιθέτως όταν ο θεσμός διατηρείται στον τόπον μας προθέτομεν το τέως. Π.χ. ο τέως Πρωθυπουργός Καραμανλής, ο τέως Πρωθυπουργός Σαμαράς, ο τέως Υπουργός Βενιζέλος, ο τέως Υπουργός Βρούτσης κοκ.

Επομένως καθ΄ ημάς ο κοιμηθείς κατά την ορθήν έννοιαν καλείται «Βασιλεύς Κωνσταντίνος, μέλος του τέως οίκου Γλύξμπουργκ».

Πριν την θανήν του στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως ανεφέρετο για τυχόν κάποιον γεγονός λίαν συντόμως. Σχεδόν μονολεκτικώς. Από την ημέραν της θανής του οι αναφορές είναι εκτενέστατες και θα συνεχισθούν μέχρι της ταφής.

Αναφορικώς με τις πολύωρες συσκέψεις στο Πρωθυπουργικόν Γραφείον αν θα ταφή Δημοσία δαπάνη ή με τιμές αρχηγού Κράτους, δεν τις σχολιάζομεν διότι είναι αποφάσεις πολιτικού περιεχομένου. Στο ίδιον περιεχόμενον ανήκουν και οι αποφάσεις του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου να του αφαιρέσει την Ελληνικήν Ιθαγένειαν και να του κατάσχει την περιουσίαν. Τα διεθνή Δικαστήρια τον εδικαίωσαν, του επεδίκασαν ποσόν 13,5 εκατομμυρίων Ευρώ το οποίον πλήρωσε ο ατυχής Έλληνας! Την Ιθαγένειαν την απέκτησε δια γεννήσεως και όχι από την ……υπηρεσίαν ασύλου. Γιατί δεν του εστέρησαν την Ιθαγένειαν όταν αποφάσισε να λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες;;

Η ταφή θα γίνει ως «απλούς ιδιώτης» απεφάνθη η Κυβέρνηση με την παρουσία κυβερνητικού εκπροσώπου. Πριν δύο μηνών απεβίωσε η γειτόνισσά μου Κούλα οικοκυρά και ετάφη ως ιδιώτις. Δεν εστάλη κυβερνητικός εκπρόσωπος ούτε παρέστη Βουλευτής Αχαΐας, απ’ αυτούς που ελάμβαναν την ψήφον της. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες στην λέξη «Ιδιώτης»;;

Ο θανών θα ταφεί ως ιδιώτης και στην εξόδιον ακολουθίαν θα παρίσταται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καθώς και 23 Μητροπολίτες, ως και εκπρόσωποι βασιλικών οίκων ή αρχηγοί κρατών από χώρες της Ευρώπης. Γιατί τόσες τιμές σε έναν απλούν ιδιώτην;

Θα εκτεθεί σε λαϊκόν προσκύνημα, ενώ οι απλοί ιδιώτες αποθνήσκουν την νύκταν και ενταφιάζονται την επομένην. Ο νυν αποθανών θα ταφεί μετά επταήμερον και το διάστημα αυτό οι Τηλεοράσεις αφιερώνουν καθημερινώς πολύλεπτες αναφορές πολλάκις προτασσόμενες στα δελτία ειδήσεων. Αποστέλλουν καθημερινώς δημοσιογράφους στον χώρον του ενταφιασμού και μας δείχνουν μηχανήματα να μετακινούν καμένα δένδρα. Αποστέλουν δημοσιογράφους στην Μητρόπολην Αθηνών και βλέπομεν τον παπά -Θωμά με τους υιούς του αποθανόντος να συσκέπτονται για τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας του ιδιώτου.

Στο μέγαρον όπου κατά κάποιον τρόπον δραστηριοποιήθηκε ο ιδιώτης, η σημαία κυματίζει μεσίστιος.

Παρεθέσαμεν τις σκέψεις αυτές απλώς και μόνον για την ανάδειξη της εννοίας των λέξεων. Η Κυβέρνηση γνωρίζει επακριβώς το περιεχόμενον αυτών; Αν όχι γιατί τις εχρησιμοποίησε;;;