Ήταν είναι και διαρκώς πρέπει να θεωρούμεν απολύτως αναγκαίαν την έκφραση υψίστης τιμής και αενάου ευγνωμοσύνης στους Μαχητές- ΗΡΩΕΣ των πολέμων για μίαν ελευθέραν Ελλάδα!

Στην Επαίτειον των 200 ετών για την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά των οθωμανών, είχαν προγραμματισθεί εκδηλώσεις. Δεν γνωρίζω πιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενον. Προσωπικώς πάντως δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος. Υπέθετα ότι καθημερινώς οι Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα θα είχαν ανελλιπώς αναφοράν σε γεγονότα και ΗΡΩΕΣ του 1821. Δεν έγινε σχεδόν τίποτε. Τα «πρωινάδικα» παρουσίαζαν τραγουδιστές, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές και κάθε μορφής αδολεσχούντας πολυμαθείς ή ημιμαθείς. Και το λοιπόν χρόνον τα αυτά.

Για τους ΗΡΩΕΣ της Μικρασιατικής Εκστρατείας πάλιν καμμία αναφοράν για τα 100 έτη, γιατί ίσως να εθίγοντο και οι…γείτονες!!! τους οποίους πρέπει να προσέχομεν κα να κομίζομε σμύρναν, χρυσόν και λίβανον, όσον και αν μας ταπεινώνουν μέχρι και σήμερα καθημερινώς.

Για την Αιωνίαν Μνήμην των Μαχητών της Μικρασιατικής Εκστρατείας, έγινε αναφοράν από ιδιώτην και συγκεκριμένως από την Βιολέτταν Μπουτοπούλου- Χασάνου, η οποία εξέδωσε το σπουδαίον έργον «Αμπλιανίτες Μαχητές στην Μικρασιατική Εκστρατεία». Σ’ αυτό αναφέρει όλους όσους πολέμησαν με καταγωγήν από το μνησθέν χωρίον Άμπλιανη της Ευρυτανίας. Μνημονεύει 49. Απ’ αυτούς οι πλείστοι σκοτώθηκαν, άλλοι αιχμαλωτίσθηκαν και υπέστησαν ανείπωτες σωματικές και ψυχικές αβαρίες, άλλοι βασανίστηκαν φρικτώς και άλλοι υπέστησαν δεινές κακουχίες. Ελάχιστοι επέστρεψαν τραυματίες, σχεδόν ημιθανείς, με σχισμένα ρούχα και παντελόνια. Ράκη ουσιατικώς. Αυτούς τους ΗΡΩΕΣ αναφέρει στο έργον της η Συγγραφεύς, παρουσιάζοντας όσα στοιχεία ηδυνήθη να συλλέξει από τους απογόνους ή τους συγγενείς τους. Μικρά βιογραφικά εκάστου. Εργασία άκρως κοπιώδης. Παραθέτει επίσης και αντίγραφα επιστολών αυτών από το Μέτωπον κάτι το σημαντικόν.

Εργασία Υψίστης Τιμής στους αφανεις Μαχητές της Μικρασιατικής Εκστρατείας, για τους οποίους δεν γίνεται καμμία απολύτως μνεία από τους εκάστοτε Κυβερνώντες ή τοπικούς φορείς εν εκτάσει. Σ’ όλην την Ελλάδα έπρεπε να γίνουν ανάλογες μελέτες.

Οι σημερινοί πολιτικοί οι οποίοι ζουν στην άνεση και την χλιδήν και την θαλπωρήν της οικίας τους, δεν δύνανται να φαντασθούν ποιοι είναι αυτοί που τους χάρισαν τόσες ανέσεις, αλλά ούτε τους απερίγραπτους βασανισμούς που υπέστησαν γι’ αυτούς. Τους έχουν κάμει ποτέ μνημόσυνον πνευματικόν; Έπρεπε και τώρα καθημερινώς να γίνεται μνεία αυτών από όλην την Ελλάδα, με οδηγόν το σύγγραμμα της Μπουτοπούλου, είτε με μέριμναν του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, είτε με αυθόρμητον πρωτοβουλίαν των Μέσων Ενημερώσεως. Όχι μόνον εισπράξεις, αλλά και προσφορές έργων. Εν προκειμένω των πεσόντων υπέρ Πατρίδος, αλλά και να καλούνται στις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα Συγγραφείς, Λογοτέχνες και όχι μόνον τραγουδιστές και ηθοποιοί κλπ.

Η Βιολέττα Μπουτοπούλου με το σημαντικόν έργον της συμβάλλει στην υποβολήν Μνημοσύνον και διηνεκές ευχαριστώ, στους ΗΡΩΕΣ, δώσασα λαμπρόν παράδειγμα. Θα συγκινηθεί πολιτικός ή Τηλεοπτικός υπεύθυνος να ακολουθήσει το φωτεινόν παράδειγμα;

Προσωπικώς συγχαίρομεν βυσόθεν την Συγγραφέα και την ευχαριστούμεν που ετέλεσε αδειάλειπτον πνευματικόν μνημόσυνον στους ΗΡΩΕΣ μας.

Εύγε.