Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

Το Σωματείο μας, από τη στιγμή που το κτίριο του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου παραδόθηκε προ πενταετίας από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Άμυνας, μετά την μεταφορά στο ανακαινισμένο κτίριο του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας των προσωρινά στεγασμένων κλινικών του στο 409 ΣΝ, είχε κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης του ελεύθερου πλέον κτιρίου. Οι εν λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν έως σήμερα αναξιοποίητες, ενώ επιβαρύνουν την Στρατιωτική Αρχή με κόστος συντήρησης και διάθεσης προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών φύλαξης. Έτσι, μετά από απόφαση του τότε Δ.Σ., εστάλησαν κείμενα προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και στους τοπικούς βουλευτές, εκδόθηκαν δελτία τύπου, έγιναν συνεντεύξεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και έγιναν παρεμβάσεις, όπου ήταν δυνατόν, στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου αυτού. Από τότε μέχρι σήμερα, το θέμα της Αξιοποίησης του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου αποτελεί πάγιο θέμα μεταξύ των διεκδικήσεων του Σωματείου μας.
Στη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας με μοναδικό θέμα την "Αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου", επαναβεβαίωσε την ισχύ των ακόλουθων προτάσεων του για την αξιοποίησή του:
1. Δημιουργία Στρατιωτικού Φαρμακείου: η λειτουργία του φαρμακείου θα εξυπηρετήσει όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των μονάδων και των τριών κλάδων του ΥΕΘΑ στο νομό Αχαΐας και τους γύρω νομούς και των σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) καθώς και τους αντίστοιχους συνταξιούχους τους. Το στρατιωτικό φαρμακείο, παρέχοντας φάρμακα σε μικρότερες τιμές και με πολύ χαμηλή συμμετοχή, θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Εκτιμήσεις που έγιναν σε συνεργασία με τις Ενώσεις Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έχει οδηγήσει σε έναν εκτιμώμενο συνολικό αριθμό εξυπηρετούμενων που ανέρχεται σε περίπου οκτώ χιλιάδες (8.000) άτομα, αριθμός που περίπου τριπλασιάζεται εάν συνυπολογιστούν και τα μέλη των οικογενειών τους.
2. Δημιουργία Στρατιωτικού Ιατρείου: η λειτουργία Σταθμού Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης / Παροχής Πρώτων Βοηθειών και Εξωτερικών Ιατρείων, στα πρότυπα ενός μικρού στρατιωτικού νοσοκομείου, με τρεις κύριες ειδικότητες -παθολόγος, καρδιολόγος και ψυχολόγος- θα καλύψει τις ανάγκες, όχι μόνο όλων των πιο πάνω, αλλά και των κληρωτών που παρουσιάζονται/υπηρετούν στις μονάδες της περιοχής μας, εξοικονομώντας το κόστος μεταφοράς τους σε νοσοκομεία άλλων περιοχών, που
διαθέτουν τις απαραίτητες ειδικότητες.
3. Δημιουργία Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών & Υπαξιωματικών: με τη λειτουργία Στρατιωτικών Οικημάτων στο 409 ΣΝ, διαρρυθμίζοντας κατάλληλα και με χαμηλό κόστος τον τελευταίο όροφο του κτιρίου, θα δοθεί η δυνατότητα προσωρινής στέγασης για Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν/εκπαιδεύονται στο Κ.Ε.ΤΧ και -γιατί όχι- για τους συναδέλφους τους του Ναυτικού και της Αεροπορίας σύμφωνα με την έννοια της διακλαδικότητας, εφόσον το επιθυμούν και τους εξυπηρετεί, στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΕΘΑ για τη σταδιακή επίλυση του οικιστικού προβλήματος του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Δημιουργία Στρατιωτικού Πρατηρίου: είναι προφανές ότι η λειτουργία στρατιωτικού πρατηρίου, που προσφέρει βασικά είδη διατροφής και ένδυσης και άλλα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές από αυτές της ελεύθερης αγοράς, οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομία και συνεπώς στην ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή κρίσης και παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Οι ευεργετικές επιδράσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς θα γίνει άμεσα ορατή από όλους μας.
5. Λειτουργία Στρατιωτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού / Παιδότοπου, εντός των εγκαταστάσεων, για τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι, παλιότερα, λειτουργούσε μαιευτική και παιδιατρική κλινική κι άρα υπάρχουν οι σχετικές υποδομές.
Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η προτεινόμενη δημιουργία Στρατιωτικού Φαρμακείου, Ιατρείου, Πρατηρίου και Βρεφονηπιακού Σταθμού/Παιδότοπου στο ισόγειο του 409 ΣΝ είναι χαμηλού κόστους, δεδομένου ότι το ισόγειο του κτιρίου είναι σε ιδιαίτερα ικανοποιητική κατάσταση και απαιτεί μικρές βελτιώσεις και διαρρυθμίσεις.