Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό κατά το διάστημα

από Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.