Η ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ διοργανώνει ΗΜΕΡΊΔΑ με θέμα:
Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΕΤΕΜ- θεώρησης των ΥΔΕ, για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ Μηχανικους Τ.Ε., 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγους Πατρών, Πλ. Γεωργίου απο 17:00μμ έως 21:00μμ ΔΩΡΕΑΝ
Καλεί τα μέλη της Πτυχιούχους Μηχανικούς Ηλεκτρολόγους-Μηχανολόγους, να παρευρεθούν στην Ημερίδα.