Το CreativeHub Πάτρας μέσω του Επιμελητηρίου Αχαΐαςσυνεχίζει τις δράσεις του, αυτή τη φορά στο Αίγιο, με το 12ο σεμινάριο της σειράς των 24 σεμιναρίων και εργαστηρίων που απευθύνονται αποκλειστικά σε δημιουργούς, καλλιτέχνες, οργανισμούς και εταιρείες του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου.
Το12οσεμινάριο με τίτλο «Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συλλόγων και φορέων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Παράρτημα Αιγίου), (Ελίκης 24, Αίγιο).
Εισηγητές ο κ. Γεώργιος Σάρλης και ο κ.Ανδρέας Τσιλίρας, πολιτιστικοί διαχειριστές.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν όλες οι ευκαιρίες χρηματοδότησης του δημιουργικού κλάδου από την Ελλάδα και την Ευρώπη, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται και οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για να διεκδικήσει ένας φορέας, μια επιχείρηση ή ένας δημιουργός, χρηματοδοτήσεις και τρόπους δικτύωσης.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Η λειτουργία του Creative Hub Πάτρας εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Interreg [email protected] που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020 και υλοποιείται από το Επιμελητήριο Αχαΐας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην σύμπραξη συμμετέχουν τέσσερις εταίροι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας.
Περισσότερες πληροφορίες:
email: [email protected]
τηλ: 2610241244, 2611104397