Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του στη ΔΙΠΕ ,στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας καθώς και στα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια για το θέμα των μεταβολών των σχολικών μονάδων πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση, συζήτησε διεξοδικά το θέμα και μετά και τις προτάσεις των σχολικών μονάδων κατέληξε στα εξής:

1. Για μια ακόμα χρονιά εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας στην απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης να στείλει την πρότασή του για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά όταν πρόκειται για συγχωνεύσεις - υποβιβασμούς. Η συγκεκριμένη πρόταση λαμβάνει χώρα χωρίς την παραμικρή ενημέρωση του Συλλόγου μας ή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους δήμους στων οποίων τα όρια ανήκουν τα συγκεκριμένα σχολεία. Ο συνδικαλιστικός φορέας δεν κλήθηκε σε σύσκεψη, ενώ έχει αποσταλεί η πρόταση στις κατά τόπους Δημοτικές και Σχολικές Επιτροπές. Είναι απαράδεκτο, λοιπόν, να αγνοείται προκλητικά η εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων και οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών από σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις, που είναι οδυνηρές για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

2. Είμαστε αντίθετοι στην προχειρότητα με την οποία ενίοτε γίνονται οι μεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε συχνά σχολεία που τη μια χρονιά υποβιβάζονται ή συγχωνεύονται και την άλλη προβιβάζονται. Δεν είναι ορθό να γίνονται μεταβολές με μεγάλη συχνότητα, αλλά απαιτείται αποτύπωση του μαθητικού δυναμικού σε βάθος τριετίας ή πενταετίας. Με βάση τα παραπάνω είμαστε αντίθετοι με τον υποβιβασμό της οργανικότητας των 29ο Δ.Σ. Πατρών 62ο Δ.Σ Πατρών και του Δ.Σ Μιντιλογλίου. Με τις προτεινόμενες μεταβολές στον δήμο Δυτικής Αχαΐας συμφωνούμε.
3. Πιστεύουμε στην ισόρροπη κατανομή των μαθητών στα σχολεία, έτσι ώστε για όλα τα σχολεία να μην απαιτείται μείωση οργανικών θέσεων και προτείνουμε τον επανακαθορισμό των ορίων των σχολείων που κινδυνεύουν με υποβιβασμό, όταν τα γειτονικά τους σχολεία έχουν επαρκή μαθητικό πληθυσμό .Για τις προαγωγές σχολικών μονάδων θα καταθέσουμε δική μας πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη την πρόταση της διοίκησης και τις προτάσεις των σχολικών μονάδων.
4.
Η εκπαίδευση των μαθητών και τα εργασιακά μας δικαιώματα έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια πολλαπλά πλήγματα από τις εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων είναι ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών. .
Στόχο έχουν την δημιουργία τεράστιων σχολικών μονάδων που θα ελκύουν χορηγούς , την κατάργηση οργανικών θέσεων, τα τμήματα 25 μαθητών την εξοικονόμηση πόρων και γενικότερα την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της Παιδείας.