Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ανακύκλωση σε ότι αφορά τουλάχιστον το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, δηλαδή στην Κωνσταντινουπόλεως και γύρω από αυτή.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Ασπράγκαθο μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εγκατασταθούν 23 κάδοι ανακύκλωσης που θα συμπεριλαμβάνουν διάφορα ρεύματα.

Οι κάδοι αυτοί θα είναι οι λεγόμενοι έξυπνοι κάδοι, ημιυπόγειοι, με στόχο την διαλογή στην πηγή, με δικό τους λογισμικό που ειδοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκομιδή τους, σχετικά με το πότε είναι πλήρεις.

Οι 23 αυτές γωνίες ανακύκλωσης που θα υπάρχουν στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΠΑνΕΚ και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό δίκτυο των γωνιών ανακύκλωσης που θα στηθεί σε διάφορες περιοχές της Πάτρας, στη συνέχεια.

Το δίκτυο αυτό αποτελείται συνολικά από 66 γωνίες ανακύκλωσης, δηλαδή από σημεία ανακύκλωσης που θα έχουν ημιυπόγειους κάδους, διαφόρων ρευμάτων και χρωμάτων, με στόχο την διαλογή στην πηγή και έτσι την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Οι 43 γωνίες ανακύκλωσης (οι 23 θα είναι στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου) θα βρίσκονται σε σημεία που περιλαμβάνονται στο σχετικό σχεδιάγραμμα του δήμου της Πάτρας το οποίο έχει σχεδόν καταρτιστεί.

Οι θέσεις αυτές θα ανακοινωθούν επίσημα όταν οι διαδικασίες θα έχουν φτάσει στο στάδιο της υλοποίησης τους, δηλαδή μέσα στην διάρκεια του επόμενου έτους. Εκτός της επικράτειας του δήμου Πατρέων γωνίες ανακύκλωσης θα εγκατασταθούν και εντός της Πανεπιστημιούπολης.