Οι μαθητές του μουσικού σχολείου της Πάτρας, πήραν τα μουσικά τους όργανα και βγήκαν στους δρόμους ζητώντας καλύτερες συνθήκες μάθησης.


Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία Γεωργίου, όπου οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους συγκεντρώθηκαν και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας, επιστρέφοντας πάλι στην πλατεία όπου έδωσαν συναυλία.


Πορεία μετά μουσικής για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πατρών


Οι μαθητές διεκδικούν βελτίωση των υποδομών στέγασης του κάθε σχολείου, συντήρηση και ανανέωση των μουσικών οργάνων μας, δωρεάν παροχή σχολικών Εγχειριδίων για τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα, πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών στα αντικείμενα ειδίκευσης και στα μουσικά/καλλιτεχνικά μαθήματα κατά την αποφοίτησή μας από τα σχολεία, αναγνώριση των σχολικών μουσικών σπουδών μας για την δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πτυχίων των αντίστοιχων ειδικοτήτων και μοριοδότηση των υποψηφίων μαθητών για τα Μουσικά Πανεπιστήμια της χώρας.


Συγκέντρωση Μουσικού Σχολείου Πατρών στην πλατεία Γεωργίου