Η Διοίκηση του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» υιοθετώντας την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού ως μοχλό διατήρησης και βελτίωσης των ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και το Επιστημονικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στις 19-11-2022 και 26-11-2022 στο κτίριο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης) Δεληγάκη Α., Λεβέντη Χ., Νικολάου Α. Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν πενήντα επτά (57) Μεταφορείς ασθενών του Νοσοκομείου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τέθηκαν οι
βάσεις για αλληλουχία εκπαιδευτικών δράσεων που θα ακολουθήσουν προς όλους τους εργαζομένους του Νοσοκομείου μας