Τα βασανιστήρια που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες δεν περιγράφονται. Και το άκρως λυπηρόν και σε κάποιον βαθμόν άθλιον είναι ότι οι Τηλεοράσεις δεν ασχολούνται με αυτά ώστε να τροποποιηθούν οι αβλεψίες του Νόμου και να ανακουφιστούν οι αγρίως πάσχοντες. Αναφορικώς με την αύξηση στα καύσιμα και την άνοδον των τιμών των τροφίμων στα ύψη, δεν είναι ώρα να τα αναλύσομεν τώρα. Διαμαρτυρόμεθα πάντως διότι δεν έπρεπε σε καμμίαν περίπτωση να φτάσουν σ’ αυτά τα ύψη ιδίως τα τρόφιμα. Έπρεπε να γίνεται αυστηρότατος έλεγχος και όχι οι πολυεθνικές να ανεβάζουν καθημερινώς τις τιμές χωρίς ουσιώδη λόγον και να επικαλούνται την αύξηση στην τιμήν της ενέργειας. Για την Ελλάδα η ενέργεια δεν έπρεπε να υποστεί καμμίαν αύξηση, αλλά τα «μούσκεψαν» οι πολιτικοί μας.

Η αύξηση του επιτοκίου στα δάνεια θα επιφέρει αιματηρήν αφαίμαξη των πλείστων οι οποίοι αδυνατούν να τα πληρώνουν εγκαίρως, πιθανόν να έχομεν αυτοκτονίες και σίγουρα περισσοτέρους πλειστηριασμούς!

Επιτόκιον ΪΚΑ στις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ήταν 1% και κατόπιν οι Εθνοπατέρες το αύξησαν! Γνώριζαν όταν το ψήφιζαν τι δραματικές συνέπειες; Φυσικά όχι.

Συνταγές με ραντεβού δράμα για τους έχοντες ανάγκην. Άτομον ΑμεΑ πήγε στο ΙΚΑ για να του γράψουν συνταγή του αντιγριπικού εμβολίου. Δεν την έγραψαν γιατί δεν είχε κλείσει ραντεβού…… Του όρισαν ημερομηνίαν μετά 15 ημέρες. Πήγε, την έγραψαν και τους ζήτησε να του γράψουν επ΄ ευκαιρία άλλην μίαν συνταγήν για φάρμακον για την υγείαν του που ενδιαμέσως έληξε και αρνήθηκαν γιατί δεν είχε ραντεβού για το νέον φάρμακον και του είπαν να επανέλθει σε 5 ημέρες!!!!!!! Ντροπή και αίσχος!!!!!! Ποίοι ψηφίζουν τέτοιες θλιβερές και ταπεινωτικές αποφάσεις; Απόλυτη μείωση της προσωπικότητας του ατόμου αλλά και υψίστη περιφρόνηση σε άτομον ΑμεΑ που ταλαιπωρήθηκε δεινώς για να γράψει δύο συνταγές χρονικής απασχολήσεως του υπευθύνου για δύο λεπτά της ώρας!!!!! Δεν ζήτησε εξέταση από Ιατρον. Αλλά και αυτό να ήθελε έπρεπε να τύχει εξυπηρετήσεως αμέσως και αδιαμαρτυρήτως, Δυστυχώς όπως έχομεν γράψει πολλάκις η μέριμνα για άτομα με ανάγκην είναι λόγια παχειά για την κοινωνίαν και τις Υπηρεσίες. Ο συγκεκριμένος ΑμεΑ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και υποβλήθηκε σε έξοδα πολλών διαδρομών πληρώνοντας ταξί να τον μεταφέρει.

Υπάρχει περίπτωση να ληφθούν σοβαρά μέτρα στηρήξεως των ΑμεΑ, όπως απαλλαγή από φόρους και ΕΝΦΙΑ και να τυγχάνουν διευκολύνσεων στις μετακινήσεις οι οποίες γίνονται μετά βασάνων;;

Τα δάνεια και τα μάλλον ανωφελή μέτρα που θα λάβουν θα πλήξουν αγρίως τους πολίτες. Οι υποψήφιοι βουλευτές τα γνωρίζουν αυτά;;