Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σύμβουλο απασχόλησης του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, καθημερινά από 9:00 έως 14:00 τηλεφωνικά 2610 624755 και 2610226347 ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]