Από τις ομορφότερες περιοχές της Πάτρας, ο πεζόδρομος της Ηφαίστου, δίπλα από το Ρωμαϊκό Ιπποδρόμειο. 

Οι εργασίες για την ανάδειξη του Ρωμαϊκού Ιπποδρομίου έχουν ξεκινήσει και γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα με τις εργασίες για τη συντήρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας. Δύο έργα διαφορετικά που όμως όταν ολοκληρωθούν θα ενώσουν κατά κάποιο τρόπο τα δύο αυτά μνημεία της Πάτρας που είναι ταυτόσημα μεταξύ τους. 

Το Ρωμαϊκό Ωδείο συνδέονταν με το Ρωμαϊκό Ιπποδρόμειο κατά τα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας, όταν η Πάτρα ήταν από τις πόλεις που είχαν την εύνοια της πανίσχυρης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Η ανάδειξη πάντως του Ρωμαϊκού Ιππόδρομείου δεν θα επηρεάσει σε τίποτα τον πεζόδρομο της Ηφαίστου, την λεγόμενη Πλάκα της Πάτρας, αντίθετα θα βοηθήσει στην επισκεψιμότητα της, μέσω των τουριστών που θα έρχονται για να θαυμάσουν από κοντά αυτά τα δύο μνημεία. 

Για την ώρα πάντως ας απολαύσουμε την φωτογραφία του Σάββα Τζάκη από το ξεχωριστό αυτό σημείο της Πάτρας.