Στον χώρον του Κοινοβουλίου επιθυμούν να εισέλθουν και το επιδιώκουν παντοιοτρόπως, κάθε λογής άτομα, χωρίς πάντες να τα βασικά προσόντα που αναγκαστικώς απαιτούνται για το υψηλόν αυτό λειτούργημα. Δυστυχώς δεν αιτείται στοιχειώδης έλεγχος, αν ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα που επιθυμεί ή επιθυμούν να του δώσουν, καθότι δεν προβλέπεται καμμία έστω και απλή προϋπόθεση, κάτι το οποίον ήτο επιβεβλημένον στην Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Έπρεπε, έλεγε ο κανών, να πληρούν τα τάδε και τα τάδε μέτρα και προύποθέσεις. Όμοιον τι δεν υπάρχει σήμερον ούτε ως σκέψις. Η πολιτική είναι ο μόνος Δημόσιος χώρος που εξαιρείται, Χειρουργοί, Καθηγητές Πανεπιστημίων, υπάλληλοι Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα, οδηγοί ταξί, κλπ. πρέπει να πληρούν ορισμένα προσόντα για να εργασθούν.

Στην Ελλάδα για την πολιτικήν επιλέγονται φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, προς δε άτομα προβεβλημένα κατά κόρον από τις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, ηθοποιοί κλπ.

Η επιλογή αυτού του είδους γίνεται για να κερδίσει ψήφους και Βουλευτές το Κόμμα και, ολιγώτερον αν είναι ικανοί να προσφέρουν στην πολιτικήν υπέρ του συνόλου. Η πολιτική είναι πάθος αγάπης προς το κοινόν συμφέρον. Όταν αυτή ελλείπει και υπερισχύει ο «τίτλος», η απόδοση δεν θα είναι η ενδεδειγμένη και επιδιωκομένη από το σύνολον του πληθυσμού, για το καλόν της Πατρίδος και αυτών τούτων των ψηφοφόρων.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προανεφέραμεν, υπάρχει και μία άλλη πολύ σημαντική. Πρόκειται για την πολύχρονη και συνεχή ανάδειξη των ιδίων Βουλευτών στο αξίωμα. Μετά από ορισμένον χρόνον κάπως κουράζονται ή αισθάνονται πιο αδρανείς. Περιορίζεται η έντονη προσφορά και βουλευτική δράση. Είναι κάτι εν μέρει φυσιολογικόν, αλλά το επιδιώκουν για πολλούς λόγους. Οι υπεύθυνοι των Πολιτικών Κομμάτων, έπρεπε να ήσαν αυστηροί στις προεπιλογές και συναισθηματισμοι ή άλλα αίτια μη συνάδοντα με τον σκοπόν, έπρεπε να τίθενται εκποδών. Οι κουρασμένοι, ας αναπαυθούν πλέον. Οι πτώσσοντες είναι σίγουρον ότι δεν θα αποδώσουν. Και πτώσσων είναι «ο έχων συνεπτυγμένας τας πτέρυγας». Ο μη δυνάμενος προς το παρόν να τις αναπετάσσει για να κινηθεί. Ο πένης ενεργειακώς.

Η ανανέωση είναι επιβεβλημένη παντού, πολλώ δε μάλλον στο Κοινοβούλιον, το οποίον είναι υπεύθυνόν για το μέλλον και την ευημερίαν της Ελλάδος και του Λαού της. Οι Πολιτικοί Αρχηγοί, ας φροντίσουν να ανανεώσουν την δύναμη της Κοινοβουλευτικής τους Ομάδος. Θα έχουν και οι ίδιοι βέλτιστα αποτελέσματα.

Στους προσεχείς μήνες ή και συντομώτερον θα αρχίσει αυτή η επιλογή υποψηφίων Βουλευτών Ας είναι όσον το δυνατόν έμπλεος νεαρών και πρωτοεκτεθημένων για το αξίωμα. Το επιθυμούμεν όλοι.