Σε μεγάλες δυσκολίες εισήλθαν ήδη οι δανειολήπτες με τα μέτρα που ανεκοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση επιτοκίων. Οι πλείστοι των δανειοληπτών για δάνεια κυρίως στεγάσεως δυσκολευόταν μέχρι σήμερα για την άνετην πληρωμήν της δόσεως. Αλλά και οι λήπτες καταναλωτικών δανείων μετά τις ουρανομήκεις αυξήσεις περιέπεσαν σε δυσκολίες, Οι θέσεις όλων ευρίσκονται σε ύψιστον κίνδυνον. Διερωτώνται καθημερινώς από ποίες βασικές ανάγκες θα κάμουν περικοπές για να πληρώσουν την δόση και να μη κινδυνεύσει η απώλεια του σπιτιού από τα πάσης μορφής «γεράκια» που καιροφυλακτούν! Και τα πλείστα δάνεια έχουν δοθεί σε ξένους να τα εισπράξουν με μεγάλα κέρδη, αφού οι κρατικοί φορείς σχεδόν τους τα «χάρισαν» σε βάρος των Τραπεζών!! Τα υψηλά επιτόκια θα αυξήσουν τα «κόκκινα δάνεια» και νοικοκυριά με ανεπαρκές εισόδημα που μέχρι τώρα μετά δυσκολίας ήσαν συνεπείς ίσως τώρα καταστούν και αυτοί ανίκανοι να πληρώνουν την δόση ευχερώς!!!!

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που προέβη στην αύξηση των επιτοκίων έλαβε υπ΄ όψιν την ακρίβειαν και την επιδότηση των τροφίμων. Και τα δύο αυτά έπρεπε να μη είχαν συμβεί αν οι ηγέτες της Ανένωτης Ευρώπης ήταν περισσότερον προσεκτικοί. Η ακρίβεια προήλθεν από την ενεργειακήν ανεπάρκειαν. Η ανεπάρκεια αυτή προέκυψε από τις απαράδεκτες κυρώσεις που επέβαλε η Αμερική μέσω Ευρώπης στην Ρωσίαν!!! Αν υπήρχε απρόσκοπτος ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ρωσίαν δεν θα υπήρχε καμμία ακρίβεια σε τρόφιμα και σε κάθε μορφής δραστηριότητα, οπότε τα πάντα θα έβαιναν καλώς ως πρότερον πέραν των αισχροκερδιών σε καύσιμα που οργιάζουν και στην χώραν μας, χωρίς κανείς να δύναται να τις χαλιναγωγήσει! Γιατί άραγε;;

Η αμερική δεν συμπαθεί και τόσον την Ευρώπην και θέλει να την φθείρει όσον και όπου μπορεί. Τι κάνουν οι αφελείς ηγέτες της Ευρώπης; Δεν αντιδρούν σε τίποτα αλλά συμπορεύονται με αυτήν που δεν έχει πρόβλημα ενεργείας και πέτυχε με την επιβολήν κυρώσεων στην Ρωσίαν να προμηθευόμεθα από αυτήν αέριον κάτι που ήθελε και το πέτυχε!      

Η Ευρώπη πάσχει δεινώς από την περιορισμένην ενέργειαν και τα αποτελέσματα αυτής της ελλείψεως, επέφεραν οικονομικήν πτώση και μεταξύ των άλλων δεινών και αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια. Συμφορά μεγίστη για τους δανειολήπτες της Ελλάδος γιατί και οι δικοί μας υπεύθυνοι δεν προέβλεψαν τις συμφορές από τις κυρώσεις που δέχθηκαν και επέβαλαν στην Ρωσίαν.

Τι θα γίνει τώρα με τις αυξημένες δόσεις δανείων; Η Ελλάδα δεν δύναται να αντιδράσει και να μη συμφωνήσει στην αύξηση. Άρα οι δανειολήπτες είναι καταδικασμένοι ή να περικόψουν άκρως βασικές ανάγκες διατροφής μέχρι να πεθάνουν εκ πείνης ή να χάσουν το σπίτι τους!!

Κάποια διαφώτιση από τους αρμοδίους υπάρχει περί του πρακτέου;;;