Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Πατρών αναφέρει τα εξής: «Ἡ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, στον Μητροπολίτη Πατρῶν.

Τήν Παρασκευή 15.11.2022, στό πλαίσιο τῶν ἐπαφῶν της, ἡ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, μέ τοπικούς Φορεῖς γιά θέματα πού ἀφοροῦν στήν πόλη τῶν Πατρῶν καί στήν εὐρύτερη περιοχή, σχετικά μέ τό ἀντικείμενο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τήν κ. Ὑπουργό στό Ἐπισκοπεῖο καί εἶχαν γιά ἀρκετή ὣρα συζήτηση γιά σοβαρά θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, ἀλλά καί γενικῶς γιά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τήν κοινωνία μας.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ κ. Ὑπουργός, συνοδευομένη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν, ἐπεσκέφθη τόσο τόν Νέον Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὃπου ἐπροσκύνησε τήν χαριτόβρυτο Κάρα τοῦ Ἁγίου, τόν Σταυρό τοῦ μαρτυρίου του καί τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Ὂρους τῶν Ἐλαιῶν, ἡ ὁποία μετεκομίσθη δι’ ὀλίγας ἡμέρας ἐξ’ Ἱεροσολύμων εἰς Πάτρας πρός εὐλογίαν τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὃσο καί τόν Παλαιό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου ἐπροσκύνησε τόν Τάφο τοῦ Πρωτοκλήτου. Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε, ὡς εὐλογία, στήν Ὑπουργό κ. Νίκη Κεραμέως, ἱεράν Ἐικόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου».