Μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. ΣΚΕΑΝΑ, στις 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΣΚΕΑΝΑ, ολοκληρώθηκε η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΚΕΑΝΑ μετά από μυστική ψηφοφορία.

Ο κ. Τζούδας Ζώης ανέλαβε τα καθήκοντα τους ως μέλος του Δ.Σ. αλλά και ως ταμίας του συλλόγου.

Ο κ. Ροδόπουλος ως ήδη μέλος του Δ.Σ. ΣΚΕΑΝΑ ανέλαβε την θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα.

Ο ΣΚΕΑΝΑ εύχεται στα νέα μέλη του προεδρείου του, καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο που ανέλαβαν.